2016

מפגש בנושא התחדשות ויצירתיות

מפגש בנושא לפני שקונים דירה לומדים את התורה